Принципи на рецептите

Принципи на рецептите

Всички рецепти са съставени от цялостни продукти. Базирани са на принципа "организъм съставен от цялостни клетки има нужда от цялостна храна", в случая растителна такава, съставена от цялостни клетки. Стремежът е минималната манипулация, така че суровините да бъдат запазени максимално в тяхното естествено състояние. Всеки път, когато бъдат използвани каквито и да е екстрахирани вещества - мазнини или захари, това ще бъде подчертавано и необходимостта от използването ще бъде обяснена.

Назад